Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit de volgende personen:

 • A.C. de Graaf (Lya) secretaris
  Purmerenderweg 101A, tel: 0299 438617
 • P.J. Loman, penningmeester
  Volgerweg 120, 1461 CB, tel: 0299- 460953, mobiel: 0623120212
 • P. Beets (Piet) lid
  Zuiderweg 73, tel: 0299-471033
 • K. Zijp (Klaas) lid
  Volgerweg 76, tel: 0299-413741


Lya de Graaf  (secretaris)  
Purmerenderweg 101A, 1461DG, Zuidoostbeemster, tel.: 0299-438617  email: lya.graaf@planet.nl  

Pieter Jan Loman (penningmeester)
Volgerweg 120, 1461 CB, tel: 0299- 460953, mobiel: 0623120212

Piet Beets (lid)
Geboren in Middelie. Eerst was ik veehouder in de Purmer en later aan de Zuiderweg in Westbeemster. Heden ben ik hobbyboer met wat schapen en ik woon nu aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster.Is lid van de bewonersgroep Nekkerzoom en lid van de Klankbordgroep Welstandsbeleid: “Het gulden Verband”. Zuiderweg 73, 1461GE, Zuidoostbeemster. tel.: 0299-471033 email: pjbeets@planet.nl

Klaas Zijp (lid)
Ik ben geboren en getogen in Zuidoostbeemster, Aan de Volgerweg woon ik al 35 jaar en ben van beroep veehouder. Met mijn vrouw Dorothea heb ik 2 dochters, Jennie en Marieke, en een zoon Henk die het bedrijf wil voortzetten.   Bij de ontwikkeling in de landbouw voel ik mij zeer betrokken en volg de ontwikkelingen in de agrarische sector op de voet. Ik heb ook veel andere interesses. Van de buurtvereniging Halfweg ben ik voorzitter, en ook ben ik bestuurslid van het VSB fonds. Bij korfbalvereniging BEP ben ik vrijwilliger. Ik wil graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in onze polder vooral Zuidoostbeemster en daarom heb ik zitting genomen in de dorpsraad.
Volgerweg 76, 1461HT, Zuidoostbeemster  tel.: 0299-413741  email: k.zijp@hetnet.nl
 

2 thoughts on “Vertegenwoordigers Dorpsraad

 1. Geachte leden van de dorpsraad,
  Ik wil graag reageren op een bericht gepubliseerd in Binnendijks 30 juni/1 juli j.l. Het betreft buslijn 306 die m.i.v. 23 juli vervangen gaat worden door buslijn 305

  Ik was aanwezig op de vergadering van de dorpsraad d.d. 27 februari 2017, wethouder Zeeman heeft toen uitleg gegeven over de nieuwe buslijn 305. Hierbij een kopie uit het verslag. An de vergadering;

  bus; als de bus hier gaat rijden levert het geen problemen op. 70% van de bussen krijgen
  een eindhalte bij het Buikslotermeerplein. De beide buslijnen die door de Beemster rijden
  krijgen als eindpunt het Centraal Station in Amsterdam.
  Volgens de heer Commandeur levert de te komen buslijn geen problemen op. Er worden geen drempels geplaatst. Hij licht toe dat het de bedoeling was dat de bewoners uit de nieuwbouw bediend worden door de busverbinding over de Purmerenderweg.
  De voorzitter meldt dat de Dorpsraad de passagiersbewegingen onderzocht heeft Praktisch niemand stapt in de buurtbus vanaf de Purmerenderweg. Bewoners aan de Purmerenderweg hebben d.m.v. een handtekeningactie geprotesteerd tegen de bus en de aanpassingen aan de Purmerenderweg die dan noodzakelijk worden. Protest met handtekeningen heeft de Dorpsraad aan dhr Klaver overhandigd.
  Er wordt opgemerkt dat een bijkomend effect van een doorgaande bus naar Amsterdam, via de Purmerenderweg, er wellicht toe leidt dat mensen die hiervan gebruik willen maken in Zuidoostbeemster gaan parkeren. Er wordt geopperd dat er in dat geval, door de weeks, gebruik gemaakt kan worden van het ZOB-terrein.

  In bovenstaande wordt de suggestie gewekt dat buslijn 305 een aantal stops gaat krijgen o.a. Op de Purmerenderweg, nu lees ik tot mijn stomme verbazing in Binnendijks dat de bus komende uit de Rijp slechts 1 halte kent en wel in Middenbeemster ter hoogte van de kerk, daarna maakt hij 1 stop op het tramplein in Purmerend en gaat vervolgens door naar Amsterdam CS.
  Mijn verbazing is groot, de Purmerenderweg krijgt min8maal 2 x per uur en in de spits zelfs minimaal 4 x per uur een lijnbus van de EBS te verduren, dit terwijl de weg smal is en de snelheid hoog ligt, fietsers zijn hier absoluut onveilig en het gevaar op ongevallen neemt zienderogen toe. De nieuwe oprit naar de A7 ter hoogte van ZOB heeft wel enig effect op de verkeersstroom, maar zodra er file op de A7 staat wordt de Purmerenderweg zoals vanouds gebruikt als sluiproute, daarbij komt nu ook nog buslijn 305!
  Mijn vraag: wat kunnen wij als bewoners doen om de route van de bus te wijzigen? immers het zou veel logischer zijn om de bus via de A7 richting het tramplein te laten rijden, hij maakt toch geen tussenstops en/of via de Middenweg en Zuiderweg hier loopt langs de weg een veilig fietspad iets waar het de Purmerenderweg aan ontbreekt.
  Kunnen wij de krachten bundelen en tegengas geven aan deze zeer ongewenste wijziging?

  Met vriendelijke groet,
  Ellen van Horssen
  Voorzitter van buurtvereniging Zwaansvliet
  Volgerweg 84a Zuidoostbeemster
  0622226054

 2. Geachte mevrouw Van der Horssen, beste Ellen ,

  N.a.v. uw reactie op de website van de Dorpsraad Zuidoostbeemster het volgende.
  Zoals u terecht opgemerkt heeft wordt al enige tijd/jaren gesproken over de buslijn 305 die via Middenbeemster, Purmerenderweg Zuidoostbeemster een rechtstreekse verbinding krijgt naar het Centraal Station in Amsterdam. Het was de bedoeling dat deze buslijn een halte zou krijgen in Zuidoostbeemster ergens in de omgeving van het Middenpad. De bewoners van Zuidoostbeemster zijn in de gelegenheid gesteld om de, op dat moment bestaande plannen ten aanzien van een bushalte in te zien op het gemeentehuis in Middenbeemster. Helaas bleek in een overleg op 28 mei met de voltallige gemeenteraad dat de onderhandelingen over de te plaatsen bushalte nog in volle gang zijn wat er toe heeft geleid dat, zoals u terecht opmerkt, de buslijn wel gebruik maakt van de Purmerenderweg maar helaas niet de mogelijkheid biedt om hier in het dorp gebruik te maken van deze lijn.
  Wat uw vraag: ‘wat kunnen wij als bewoners doen om de route van de bus te wijzigen? ‘ betreft is ook al in die vergadering en de volgende overleggen duidelijk geworden dat de komst van de buslijn 305 een vaststaand feit is waar niets meer aan te veranderen valt.

  De Dorpsraad is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om zo snel mogelijk een bushalte op de Purmerenderweg te realiseren zodat de overlast van de bussen enigszins gecompenseerd wordt door bewoners die van deze buslijn gebruik kunnen en willen maken. Totdat de halte gerealiseerd zijn kan de Dorpsraad zich vinden in wat u voorstelt om de bus geen gebruik te laten maken van de Purmerderweg. Op 1 augustus a.s. vind er een overleg plaats met wethouder Butter om een en ander te bespreken. U bent van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn

  met een groet en een glimlach, namens de Dorpsraad ZOB Lya de Graaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *