Plannen voor een definitieve halte buslijn 305

Op 15 juli is de dorpsraad, op eigen verzoek, geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot bushaltes voor lijn 305 De Rijp – Amsterdam CS v.v. Er liggen plannen voor een definitieve halte, komende vanuit Purmerend, bij het Middenpad op 15 meter afstand van de ontsluitingsweg naar de Nieuwe Tuinderij Oost. Tevens voor een tijdelijke […]

Read More

Jaarvergadering 2019 Dorpsraad Zuidoostbeemster

Het is weer zover. Op maandag 4 maart a.s. houdt de dorpsraad de jaarvergadering. Wij stellen voor om de volgende punten te bespreken, in willekeurige volgorde: Herinrichting Purmerenderweg Stand van zaken m.b.t. A7 Buslijn 305 Nieuwbouw Nieuwe Tuinderij Oost Bouwplannen t.a.v. ZOB II Breedband Jaarverslag 2018 De vergadering wordt gehouden in Zuiderhof, Zuiderhof 16 en […]

Read More

Overleg buslijn 305

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305 Besproken is: De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de Er […]

Read More

Jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster

De nieuwe Tuinderij Oost, aanpassingen fietsersoversteek hoek Purmerenderweg-Volgerweg, buslijn 305, de A7, overlast van hondenpoep, de volkstuinen bij het Noorderpad, de parkeersituatie bij Fort Resort, onze nieuwe website en nog veel meer. Benieuwd naar de stand van zaken? Wat er is besproken? En wat er is besloten? Lees het allemaal in ons jaarverslag Lees jezelf […]

Read More

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Aanwezig: Klaas Zijp (voorzitter), Pieter Jan Loman (penningmeester), Piet Beets (dorpsraad lid), Aagje Zeeman (wethouder), Co de Wildt (CDA), Rianne de Wit (VVD), mevrouw Boelhouwer, Evelien de Vries, Jan Dof Abraham, Harry Jonk en Lya de Graaf (secretaris). Afwezig: Henk Noordhuis   1) Opening De vergadering wordt geopend door Klaas Zijp die optreedt […]

Read More

Wat is er nu typisch des Beemsters?

In aanloop op de fusie Beemster- Purmerend wil het college van de Beemster onderzoeken wat er van waarde is om te behouden. Wat moet er blijven bestaan dat kenmerkend is voor de Beemster en in ons geval voor Zuidoostbeemster. De dorpsraad Zuidoostbeemster ondersteunt dit initiatief en roept de bewoners op om ons te laten weten […]

Read More

Samenstelling bestuur Dorpsraad Zuidoostbeemster

Klaas Zijp, waarnemend voorzitter Lya de Graaf, secretaris Pieter Jan Loman, penningmeester Piet Beets, lid Gezien alle plannen m.b.t. de fusie komen er allerlei vraagstukken op de bewoners van de Beemster af. Zoals welke waarden staan voor de Beemster en wil je behouden? ZOB2 wat zou je graag gerealiseerd willen in ZOB2 aan woningen, openbare […]

Read More

Jaarvergadering 2018

Op maandag 28 mei houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in de recreatiezaal van Zuiderhof (Zuiderhof 16). Agenda 1)    Opening door Klaas Zijp 2)    Vaststellen agenda 3)    Mededeling wethouder Aagje Zeeman 4)    Hoe verder als dorpsraad gezien het halveren en stopzetten subsidie 2019 5)    Mededelingen: – toelichting financiële situatie  – versterking […]

Read More