Informatiebijeenkomst 24 februari over de voorkeursvariant visie Zuidoostbeemster

De bijeenkomst werd druk bezocht, maar door opvallend weinig jongeren. Juist voor hen zijn de bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van Zuidoostbeemster van belang. De getoonde voorkeursvariant, te vinden op de website visie van beemster, is gebaseerd op de participatie van bewoners en andere belanghebbende. 250 personen hebben gereageerd op de 3 gepresenteerde varianten: een compact […]

Read More

Verslag themabijeenkomst Verkeer en Bereikbaarheid

Donderdagavond, 21 november vond de laatste bijeenkomst over de visie op Zuidoostbeemster plaats. Centraal stond deze keer: Verkeer en Bereikbaarheid. Net als bij de 2 voorgaande bijeenkomsten was de belangstelling gering.Het ging met name om de Purmerenderweg en de Zuiderweg.Mogelijke oplossingen die werden aangedragen: Snelheid verhogen naar 50 kilometer en handhaven! Maak beide wegen alleen […]

Read More

Verslag themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Hieronder kunt u het volledige verslag lezen door Urhahn opgesteld. Inleiding Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Deze themabijeenkomst […]

Read More

Visie van Beemster 1e bijeenkomst

Op donderdagavond vond de 1 ste bijeenkomst van de 3 geplande bijeenkomsten plaats waar bewoners van Zuidoostbeemster hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zuidoostbeemster. De op het eerste oog goed gevulde zaal bleek voor een deel gestaan uit toehoorders van de verschillende politieke partijen en natuurlijk mensen die […]

Read More

Verslag voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting Dirk Dekkerstaat en Hendrik Wagenaarstraat

Heftige voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting Dirk Dekkerstaat en Hendrik Wagenaarstraat. Een groot aantal bewoners/belanghebbenden waren afgekomen op deze bijeenkomst op woensdagavond 16 oktober in Zuiderhof. Er was speciaal gekozen om deze bijeenkomst te plannen in Zuiderhof zodat de bewoners van Zuiderhof de bijeenkomst konden bijwonen. De Dirk Dekkerstraat word in 5 fasen heringericht. Dit is […]

Read More

Ontwikkeling dorpsvisie, U komt toch ook?

Veel mensen hebben al gebruikt gemaakt van de website: visievanbeemster.nl. om hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de verdere ontwikkeling van Zuidoostbeemster Om de plannen t.a.v. wensen, ambities en verdere vormgeving uit te werken worden er drie bijeenkomsten georganiseerd in Zuiderhof, Zuiderhof 16 Zuidoostbeemster. De bijeenkomsten zijn op: 24 oktober met […]

Read More

Plannen voor een definitieve halte buslijn 305

Op 15 juli is de dorpsraad, op eigen verzoek, geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot bushaltes voor lijn 305 De Rijp – Amsterdam CS v.v. Er liggen plannen voor een definitieve halte, komende vanuit Purmerend, bij het Middenpad op 15 meter afstand van de ontsluitingsweg naar de Nieuwe Tuinderij Oost. Tevens voor een tijdelijke […]

Read More

Jaarvergadering 2019 Dorpsraad Zuidoostbeemster

Het is weer zover. Op maandag 4 maart a.s. houdt de dorpsraad de jaarvergadering. Wij stellen voor om de volgende punten te bespreken, in willekeurige volgorde: Herinrichting Purmerenderweg Stand van zaken m.b.t. A7 Buslijn 305 Nieuwbouw Nieuwe Tuinderij Oost Bouwplannen t.a.v. ZOB II Breedband Jaarverslag 2018 De vergadering wordt gehouden in Zuiderhof, Zuiderhof 16 en […]

Read More

Overleg buslijn 305

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305 Besproken is: De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de Er […]

Read More