Jaarvergadering 2018

Op maandag 28 mei houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in de recreatiezaal van Zuiderhof (Zuiderhof 16). Agenda 1)    Opening door Klaas Zijp 2)    Vaststellen agenda 3)    Mededeling wethouder Aagje Zeeman 4)    Hoe verder als dorpsraad gezien het halveren en stopzetten subsidie 2019 5)    Mededelingen: – toelichting financiële situatie  – versterking […]

Read More

Denkt u met ons mee over wonen in Zuidoostbeemster?

We wonen heerlijk in Beemster. We waarderen dat met een 8,4. Dat is een stuk hoger dan gemiddeld in de regio om ons heen. Toch is het tijd om weer eens stil te staan bij het wonen in onze gemeente. De laatste woonvisie is immers alweer van 2008 en de wereld verandert heel snel. Gemeente […]

Read More

27 februari Openbare vergadering Dorpsraad

Op maandag 27 februari vindt er weer een openbare vergadering van de Dorpsraad Zuidoostbeemster plaats. De vergadering is in het Buurthuis Middenpad koffie en thee staan klaar vanaf 19,45 uur Agenda: 1. Opening door voorzitter Evelien de Vries 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Nieuws vanuit de gemeente; wethouder Zeeman 5. Nieuwe aansluiting Purmerenderweg met […]

Read More

Notulen 20-06-2011

  Verslag bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster   20-06- 2011aanwezige dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest bewoners begeleiders L. Overman afwezig K. Zijp, E. de Vries   Opening en vaststelling agenda. De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra agendapunten. Notulen Er zal bij de aanwezig onderscheid […]

Read More