Verslagen afgelopen vergaderingen

Op 20 november 2016 hebben wij een informatiebijeenkomst gehad. U kunt hier het verslag lezen. Op 12 december 2016 hebben wij een bijeenkomst gehad met wethouder Butter. U kunt hier het verslag lezen. Op 30 december hebben wij een brief gestuurd over het bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad. U kunt hier de brief teruglezen.  

Read More

Notulen 20-06-2011

  Verslag bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster   20-06- 2011aanwezige dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest bewoners begeleiders L. Overman afwezig K. Zijp, E. de Vries   Opening en vaststelling agenda. De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra agendapunten. Notulen Er zal bij de aanwezig onderscheid […]

Read More

Notulen 23 mei 2011

 Verslag bijeenkomst  Dorpsraad in oprichting Zuidoostbeemster Datum: 25 mei 2011 Bewoners: A. Bartels, P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, E. deVries, Fr. Heijmans, J. Schouten, J. Roest Begeleiders:L.Overman Afwezig: K. Zijp   Opening en vaststelling agenda. De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Verslag 4 april Het verslag wordt goedgekeurd. Samenstelling Jan Roest […]

Read More