Overleg buslijn 305

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305 Besproken is: De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de Er […]

Read More

Jaarvergadering 2018

Op maandag 28 mei houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in de recreatiezaal van Zuiderhof (Zuiderhof 16). Agenda 1)    Opening door Klaas Zijp 2)    Vaststellen agenda 3)    Mededeling wethouder Aagje Zeeman 4)    Hoe verder als dorpsraad gezien het halveren en stopzetten subsidie 2019 5)    Mededelingen: – toelichting financiële situatie  – versterking […]

Read More

Vacature leden dorpsraad

Per 1 november a.s. treedt Evelien de Vries af als voorzitter van de dorpsraad in Zuidoostbeemster. Ontzettend jammer maar na bijna 8 jaar van tomeloze inzet was dit te verwachten. Dit betekent dat de dorpsraad op zoek is naar versterking. Wij zoeken enthousiaste bewoners van de Zuidoost zowel uit het binnen- als het buitengebied. Ook […]

Read More

Denkt u met ons mee over wonen in Zuidoostbeemster?

We wonen heerlijk in Beemster. We waarderen dat met een 8,4. Dat is een stuk hoger dan gemiddeld in de regio om ons heen. Toch is het tijd om weer eens stil te staan bij het wonen in onze gemeente. De laatste woonvisie is immers alweer van 2008 en de wereld verandert heel snel. Gemeente […]

Read More

Verslagen afgelopen vergaderingen

Op 20 november 2016 hebben wij een informatiebijeenkomst gehad. U kunt hier het verslag lezen. Op 12 december 2016 hebben wij een bijeenkomst gehad met wethouder Butter. U kunt hier het verslag lezen. Op 30 december hebben wij een brief gestuurd over het bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad. U kunt hier de brief teruglezen.  

Read More

27 februari Openbare vergadering Dorpsraad

Op maandag 27 februari vindt er weer een openbare vergadering van de Dorpsraad Zuidoostbeemster plaats. De vergadering is in het Buurthuis Middenpad koffie en thee staan klaar vanaf 19,45 uur Agenda: 1. Opening door voorzitter Evelien de Vries 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Nieuws vanuit de gemeente; wethouder Zeeman 5. Nieuwe aansluiting Purmerenderweg met […]

Read More

Vertegenwoordigers Dorpsraad

Dorpsraad Zuidoost Beemster

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit de volgende personen: A.C. de Graaf (Lya) secretaris Purmerenderweg 101A, tel: 0299 438617 P.J. Loman, penningmeester Volgerweg 120, 1461 CB, tel: 0299- 460953, mobiel: 0623120212 P. Beets (Piet) lid Zuiderweg 73, tel: 0299-471033 K. Zijp (Klaas) lid Volgerweg 76, tel: 0299-413741 Lya de Graaf  (secretaris)   Purmerenderweg 101A, 1461DG, Zuidoostbeemster, […]

Read More

Notulen 20-06-2011

  Verslag bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster   20-06- 2011aanwezige dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest bewoners begeleiders L. Overman afwezig K. Zijp, E. de Vries   Opening en vaststelling agenda. De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra agendapunten. Notulen Er zal bij de aanwezig onderscheid […]

Read More