Noodlokalen op speelplein Bloeiende Perelaar?

Op 14 december, heeft de dorpsraad de, in allerijl, door de MR georganiseerde, informatiebijeenkomst bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over uitbreidingsplannen van de school Bloeiende Perelaar en om het tekort aan ruimte op korte termijn op te lossen door het plaatsen van noodlokalen. De MR is van mening dat er wellicht ook andere […]

Read More

Notulen 14-09-2011

  Notulen bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster 14-09-2011 Aanwezigen dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest, K. Zijp, E. deVries Bewoners  Hans Vallentgoed Begeleiders L. Overman Afwezig   Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen. Notulen Er wordt gevraagd om […]

Read More