Met trots presenteerde de  Dorpsraad Zuidoostbeemster op 9 mei 2016 tijdens de jaarvergadering de Bewonersvisie op de ontwikkeling van de Zuidoost in de komende tien jaar. De Beemster polder is Werelderfgoed en de Zuidoost maakt daar integraal onderdeel vanuit. Dat betekent een forse opgave voor het gemeentebestuur én voor de dorpsraden: behoud van de karakteristieken van de polder maar ook een open oog voor hedendaagse dynamiek: wat vinden wij waard om te behouden en te koesteren, wat vinden wij waard om te ontwikkelen, waar zien wij knelpunten, wat vinden wij problematisch in de Zuidoost en hoe kijken wij daar tegen aan?

De gemeenteraad van Beemster heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om belangen af te wegen en beslissingen te nemen. In het huidige tijdsgewricht kan dat echter niet meer zonder directe participatie en betrokkenheid van de inwoners. Zij maken het dorp en hebben veel kennis van de situatie en de gevoelens van de bewoners in de dorpskernen. Deze visie is daarom gebaseerd op de kennis en meningen van de bewoners van de Zuidoost. Zij hebben zelf in werkgroepen de enquête vormgegeven.

Door middel van de digitale enquête in het najaar van 2015 hebben zij aangegeven wat hen bezig houdt en hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken. Voorts zijn diepte interviews met negen bewoners gehouden en is onder groep acht van De Bloeiende Perelaar een kinderenquête verspreid. De respons op de enquête (263) was hoog in vergelijking met de respons op de omnibusenquête (ruim 400) voor de hele Beemster.
Voor de Dorpsraad is er een viertal thema’s dat centraal zal staan in onze standpuntbepaling in de komende jaren:

– behoud karakteristieke structuur en cultuurhistorische waarden
– wonen in de Zuidoost
– verkeersveiligheid in de Zuidoost
– voldoende voorzieningen voor jong en oud

Lees hier de gehele Bewonersvisie Zuidoostbeemster
Bekijk de enquête die deels als basis heeft gediend voor de Bewonersvisie