De bijeenkomst werd druk bezocht, maar door opvallend weinig jongeren. Juist voor hen zijn de bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van Zuidoostbeemster van belang.

De getoonde voorkeursvariant, te vinden op de website visie van beemster, is gebaseerd op de participatie van bewoners en andere belanghebbende. 250 personen hebben gereageerd op de 3 gepresenteerde varianten: een compact dorp, een groen dorp of een ontwikkeld dorp.

Het beeld van een dorp wil zeggen een echt dorp geen buitenwijk van Purmerend. Dorps is een lage dichtheid wat bouwen betreft, met niet alleen ruimte om de woningen maar ook groen en ruimte om elkaar te ontmoeten. Verder is belangrijk da de polder- en waterstructuur gehandhaafd blijven en dat er mogelijk is om in het dorp door te groeien wat wonen betreft.

Bij het opstellen van een voorkeursvariant is rekening gehouden met draagvlak, vakinhoudelijke voorstellen en niet onbelangrijk de financiële kant van de ontwikkelingen.

Uit de gehouden bijeenkomsten is gebleken dat er weinig interesse is voor verdichting in de huidige kern van Zuidoostbeemster. Men is voorstander van het behouden van de huidige groenplekken. Uitzondering vormt de locatie van het huidige Van der Valk. Met ter tijd wordt dit gezien als een geschikte plek voor senioren wonen. Het huidige Jonk terrein wordt gezien als mogelijkheid voor het clusteren van een aantal voorzieningen zoals: een school, eventuele zorgvoorzieningen en een
buurtsuper/winkel.

Verder is er gekeken naar uitbreiding van sportfaciliteiten ter hoogte van de huidige sportvelden, waarbij niet alleen gedacht wordt aan voetbal.

Wat de huidige wegen Purmerender- en Zuiderweg; deze zullen worden ingericht als 30 km wegen. Er is sprake van een brug richting Burg. Kooimanweg en een nieuwe weg tussen de Zuiderweg en de aan te leggen rotonde.

Er is ook gekeken naar alternatieve fiets- en wandelroutes. Het fietsgebruik van de Oostdijk bevorderen door het autoverkeer te verminderen om de fietsers te ontlasten. Een en ander leidde tot veel emotie met name de genoemde brug over de ringvaart. Tijdens eerdere bijeenkomsten is gebleken dat er vanuit de bewoners weinig steun voor deze
constructie is. Groot is dan ook de verbazing/verontwaardiging dat die opnieuw wordt opgevoerd.

Ook werd er geïnformeerd naar de betrokkenheid van de gemeente Purmerend. Men is daar op de hoogte van en betrokken bij de huidige plannen. Na de centrale inleiding was er de mogelijkheid om de voorkeursvariant uitgebreid te bekijken. Waarbij vragen en opmerkingen beantwoord werden. Niet altijd tot volle tevredenheid van de geïnteresseerden.

Het vervolg is:

  • tot 1 maart kan men reageren via de website;
  • er is wekelijks een spreekuur in het buurthuis op dinsdagmiddag van 14-16 uur;
  • 19 mei wordt het voorstel gepresenteerd in de raad en de verschillende commissies;
  • op 2 juni zal er een besluit genomen worden op de visie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *