Donderdagavond, 21 november vond de laatste bijeenkomst over de visie op Zuidoostbeemster plaats. Centraal stond deze keer: Verkeer en Bereikbaarheid.

Net als bij de 2 voorgaande bijeenkomsten was de belangstelling gering.
Het ging met name om de Purmerenderweg en de Zuiderweg.
Mogelijke oplossingen die werden aangedragen:

 • Snelheid verhogen naar 50 kilometer en handhaven!
 • Maak beide wegen alleen toegankelijk tijdens de spitstijden voor de bewoners, à la
  Den Ilp.

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Hieronder kunt u het volledige verslag lezen door Urhahn opgesteld.

Inleiding

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Deze themabijeenkomst is een van de drie bijeenkomsten waarvoor de gemeente Zuidoostbeemsterlingen uitnodigt om mee te denken over de toekomstige inrichting van hun dorp. Tijdens deze avond in woonzorgcentrum Zuiderhof hebben 43 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven over de toekomst van voorzieningen, werk en een dorpsplek in Zuidoostbeemster. In dit verslag laten we u de opbrengsten van deze avond zien. Alle informatie over de Visie van Zuidoostbeemster vindt u op www.visievanbeemster.nl.

Stellingen

Op 7 stellingen en twee vragen hebben deelnemers via een stemkastje hun mening gegeven.
Aantal deelnemers: 43

StellingenHelemaal eensEensOneensHelemaal oneensNiet gestemd
1.Voor alle bedrijven die nu in Zuidoostbeemster gevestigd zijn,
moet ook in de toekomst plaats zijn in het dorp.

Veel positieve reacties, maar het woord ‘moet’ in de stelling
zou anders moeten:’ in overleg’
.

1316653
2. Bedrijven die veel ruimte innemen maar weinig arbeidsplaatsen
bieden, moeten wijken voor woningbouw.

Gevarieerde reacties tussen eens en oneens. De vraag is
of dit ook boeren betreft.

5132050
3. De basisschool moet uitbreiden in Zuidoostbeemster II.

‘Er is daar geen plek. Het zal wel elders moeten worden uitgebreid’.
‘Niet proppen, ook ruimte voor groen bewaren’.

1216384
4. Het aanbod aan gezondheidsfuncties moet worden uitgebreid.

Hier is vrijwel iedereen het over eens.

1719223
5. In Purmerend is voldoende aanbod aan culturele activiteiten, dat
hoeft niet ook in Zuidoostbeemster.

Veel mensen zijn het mee eens, maar een tegengeluid geeft aan dat
cultuur een onderdeel van de samenleving is en daarom belangrijk
voor het dorp.

918853
6. Er moet in Zuidoostbeemster een supermarkt komen.

Applaus. Maar evengoed enkele tegenstemmers.

226582
7. Voorzieningen die op kinderen zijn gericht, moeten bij de
basisschool gevestigd zijn.

Opvang kan juist ook op een plek aan de rand van het dorp,
meer in het groen.

1916143
8. Uitgaande van een sterk dorp willen wij een dorpsplein
met voorzieningen
(winkels, supermarkt, ed.) op locatie: a) ZOB II
b) Locatie Jonk (Purmerenderweg)
c) Geen voorkeur
d) Ik wil geen dorpsplein.
-61988
9. Welk type dorpsplein heeft uw voorkeur?
a) Type 1 (verblijfsplein met enkele
winkels)
b) Type 2 (verblijfsplein met enkele
winkels en woningen erboven)
c) Type 3 (verblijfsplein met enkele
winkels, zorgfuncties en school)
d) Type 4 (verblijfsplein met woningbouw)
-910172

Input vanuit de tafelgesprekken

Aan vijf tafels zijn ideeën besproken en initiatieven opgehaald. Hieronder worden deze per onderwerp weergegeven.

Zorgvoorzieningen

 • Bestaande voorzieningen verbeteren.

 • Uitbreiding/nieuwe voorzieningen clusteren: huisarts, fysio, apotheek, tandarts.

 • Van Der Valk-locatie is kansrijk voor geclusterde voorzieningen (let op parkeren).

 • Meer zorgvoorzieningen in het dorp is minder verkeer richting Purmerend.

 • Zorg- en winkelprogramma bij elkaar op centrale plek in dorp.

 • Let op bereikbaarheid: bushalte.

 • Voorzieningen hoeven niet bij elkaar.

Multifunctioneel Centrum (MFC)

 • Twee scholen. Nieuwe school bij nieuwe woningen.

 • Eén school zodat kinderen uit het dorp elkaar leren kennen.

 • Kinderopvang hoeft niet te worden gecombineerd met school. Spreiden kan zorgen voor aantrekkelijke plekken.

 • Huidige MFC functioneert niet goed. Gebouw leent zich niet voor mengvorm.

 • Betere voorzieningen voor dansschool: spiegels.

 • Uitbreiden met muziekschool.

 • Plek voor feesten die geen overlast voor andere functies geeft.

 • Meer groen op het schoolplein.

 • Openstellen voor bijvoorbeeld bevallingscursussen.

 • Een geheel nieuw MFC in Zuidoostbeemster II. Dit is een verbindende schakel.

 • Bij een nieuw MFC een buurthuis aan de buitenzijde (goed bereikbaar).

 • Bij nieuwe MFC goede en veilige verkeer- en parkeeroplossing vormgeven.

 • Capaciteit voor kinderopvang, zodat er geen lange wachtlijsten zijn.

 • Een tweede school met ander type onderwijs (Vrije School, Jenaplan, Dalton).

Winkels

 • Samen met een Dorpsplek op locatie Jonk (centrale ligging).

 • In Zuidoostbeemster II (ZOB II), maar afhankelijk van komst woningen. Geen woningen is geen winkels.

 • Voorzieningen in ZOB II zijn goed en veilig in te passen.

 • Winkels en zorg combineren.

 • Buurtsuper in ‘oude kom’.

 • Buurtsuper op plek Dijt. Eventueel met zorgfuncties combineren.

 • Buurtsuper in buurt van school.

 • Een Jumbo in plaats van Deen of Vomar.

 • Buurtsuper op plek van huidige volkstuinen.

 • Buurtsuper net ten noorden van Noorderpad (tegenover tankstation).

 • Geen (extra) horeca.

 • Kleinschalig houden. Basisvoorzieningen. Ontmoeten centraal.

 • Pinautomaat.

Werk

 • Bestaande bedrijven (ook de grootschalige) mogen blijven. Zijn onderdeel van het dorp.

 • Garage Dijt heeft door geparkeerde auto’s (negatieve) invloed op verkeersveiligheid van Purmerenderweg.

 • Niet meer bedrijvigheid in dorp (verkeersdruk, fijnstof, veiligheid).

 • Bedrijvigheid OK, maar altijd kleinschalig (passend in het dorp).

 • Mengvormen van werken en wonen op meerdere plekken mogelijk maken.

 • Van ’t Hek brengt veel zwaar verkeer met zich mee. Niet wenselijk.

 

Plek

 • Bij het woonzorgcentrum Zuiderhof zijn al bankjes als aanleiding voor ontmoetingen, maar functioneren slecht.

 • Potentiele plek: terras bij Zuiderhof.

 • Een plek voor ontmoeten moet je organiseren. Dat vraagt geld en begeleiding van de gemeente.

 • Plek in het centrum van het dorp: omgeving Boss restaurant.

 • Met winkels op locatie Jonk.

 • In ZOB II tussen Volgerweg en Noorderpad, in combinatie met school, kinderopvang.

 • Een plek moet sfeer hebben en verleiden: groen, aandacht voor architectuur.

 • Supermarkt als ontmoetingsplek (koffiepunt). Altijd open.

 • Meerdere plekken. Vooral ook groen en spelen, bijvoorbeeld een klimpark of natuurspeeltuin.

 • Plekken waar kinderen kunnen ontdekken.

 • Pluktuin (met dieren?) als verbinding van heden en verleden.

 • Omruilen turnhal en bar, zodat er een horecagelegenheid kan komen. Dit is mogelijkheid voor ontmoeten.

 • Ontmoeten is belangrijk. Maak een plek als combinatie van de 4 getoonde referenties.

 • Ook ruimte voor culturele functies.


Divers

 • Op plek van Van der Valk geen grootse ontwikkelingen.

 • Op plek van Van der Valk geen winkels.

 • Locatie Van der Valk behouden/creëren als mooie entree naar het dorp.

 • Van Der Valk transformeren voor ouderenhuisvesting.

 • Zuiderweg autoluw of eenrichting.

 • Purmerenderweg autoluw maken.

 • Meer nieuwbouw is langer werkverkeer in dorp. Verkeersveiligheid!

 • Zonder aanvullende infrastructuur geen ZOB II.

 • Extra brug richting Purmerend.

 • Meer water.

 • Handhaven historische structuren.

 • Wandel- en fietsroutes voor recreatie.

 • Er wordt parkeerdruk vanuit Purmerend ervaren.

 • Vrij liggende fietspaden langs Purmerenderweg.

Voorstellen uit de tafelgesprekken

Uit elk tafelgesprek zijn een of twee voorstellen gepresenteerd waarvoor alle deelnemers hun waardering op een schaal van 1 tot en met 10 hebben gegeven.

 1. In een onlinewereld is behoefte aan een ontmoetingsplek.

  • ‘Ontmoeten’ is een terugkerend thema. Dit is onderdeel van dorps wonen

  • Gemiddelde waardering: 7,9

 2. Groen en water voor jongeren terug laten komen als verwijzing naar de structuur die bij de drooglegging is ontstaan.

  • Cultuurhistorie wordt alom gewaardeerd.

  • Potentie voor karakteristieke openbare ruimte.

  • Gemiddelde waardering: 7,6

 3. Omgeving van Bossrestaurant is het zoekgebied voor een nieuw dorpscentrum.

  • Wordt herkend.

  • De vraag is of hier wel ruimte is.

  • Gemiddelde waardering: 6,6

 4. Centrale zone waar verspreid diverse voorzieningen gerealiseerd worden met een diverse kwaliteit van afwerking.

  • Nog moeilijk voor te stellen wat dit inhoudt.

  • Gemiddelde waardering: 6,5

 5. Voorzieningen kunnen verspreid zijn in het dorp: terras bij het Zuiderhof en een dorpswinkel (lokale producten en eerste benodigdheden) op de locatie van Dijt.

  • Naast concentratie is een spreidingsmodel ook denkbaar.

  • Gemiddelde waardering: 6,2

 6. Als mensen in het dorp naar de huisarts of supermarkt kunnen, laten ze de auto staan.

  • ‘Mens is een gewoontedier.’

  • Gemiddelde waardering: 6,1

De volgende themabijeenkomsten:

 

7 november 2019 – Wonen en Leefbaarheid
21 november 2019 – Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid.

Denk mee en meld u aan via www.visievanbeemster.nl.