Op 15 juli is de dorpsraad, op eigen verzoek, geïnformeerd over de voortgang met
betrekking tot bushaltes voor lijn 305 De Rijp – Amsterdam CS v.v.

Er liggen plannen voor een definitieve halte, komende vanuit Purmerend, bij het Middenpad
op 15 meter afstand van de ontsluitingsweg naar de Nieuwe Tuinderij Oost.

Tevens voor een tijdelijke halte richting Purmerend ter hoogte van het Zuiderpad.
Het idee is om deze plannen voor het eind van het jaar te realiseren.

De procedure luidt als volgt: er moet eerst een verkeersbesluit over deze plannen genomen
worden door het college. Als het besluit wordt vastgesteld worden de plannen voorgelegd
aan de bewoners. Zoals bij alle gemeentelijke plannen is er sprake van 6 weken bezwaartijd.