Het is weer zover. Op maandag 4 maart a.s. houdt de dorpsraad de jaarvergadering.
Wij stellen voor om de volgende punten te bespreken, in willekeurige volgorde:

  • Herinrichting Purmerenderweg
  • Stand van zaken m.b.t. A7
  • Buslijn 305
  • Nieuwbouw Nieuwe Tuinderij Oost
  • Bouwplannen t.a.v. ZOB II
  • Breedband
  • Jaarverslag 2018

De vergadering wordt gehouden in Zuiderhof, Zuiderhof 16 en start om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Agenda
1) Opening + vaststellen agenda

2) Breedband, toelichting Frank van Boven

3) Inrichting Nieuwe Tuinderij Oost
stand van zaken m.b.t de geuite wensen bewoners in 2017

4) Buslijn 305

5) A7

6) Herinrichting Purmerenderweg

7) Herinrichting Dirk Dekkerstraat

8) Opstellen gebied ontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster 2019/2020,
toelichting wethouder Zeeman

9) Rondvraag

Download ook de agenda als PDF. Lees ook de brief d.d. 28 januari die wij hebben gestuurd aan de wethouders dhr. Butter en mw Zeeman.

Concept jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster 2018