Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan
Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en
Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305

Besproken is:

De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de

Er is gesproken over een mogelijke alternatieve route totdat de bushalte op de
Purmerenderweg gerealiseerd is. Hiervoor zijn geen mogelijkheden gevonden zonder de
kern van Middenbeemster te belasten. Om de Purmerenderweg te kunnen ontlasten zou de
bus in Middenbeemster moeten keren. Dat kan alleen als de bus een lus maakt over het
marktplein. De geopperde suggestie om een halte te creëren onder het viaduct
Middenbeemster werd als niet realistisch van de hand gewezen.
De wethouder spreekt de verwachting uit dat er na het zomerreces een oplossing gevonden
wordt om een bushalte te kunnen realiseren.
Er wordt ook nagedacht over een halte ter hoogte van de voetbalvelden.

– De onveiligheid van de Purmerenderweg en de mogelijke herinrichting van deze weg.

Geopperd werd de mogelijkheid om à la Landsmeer een inrijverbod in te stellen tussen 7 en
9 uur in de morgen en tussen 16 en 19 uur in de middag om zo het sluipverkeer tijdens de
spits te voorkomen.

Hoewel verkeer komend van rechts voorrang heeft leidt dit in de praktijk tot vervelende
situaties. Er wordt voorgesteld om langs de Purmerenderweg en Zuiderweg bij de zijstraten
een bord te plaatsen met : ‘rechts heeft voorrang’.

– Te hard rijden

Gesproken is over de mogelijkheid kentekens van auto’s die te hard rijden te noteren en te
publiceren. In het kader van de privacywetgeving is dit niet mogelijk.

– Fietspad(en)

Er is ook al gepleit om het fietspad langs de Purmerenderweg richting Oosthuizen door te
trekken.

Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om aan het eind van de
Volgerweg een fietspad te creëren richting Noorderpad om zo een veilige fietsroute voor
schoolkinderen mogelijk te maken.

[embedyt] //www.youtube.com/watch?v=eRZspIF9vjg[/embedyt]