Op maandag 28 mei houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar jaarvergadering.

De vergadering vindt plaats in de recreatiezaal van Zuiderhof (Zuiderhof 16).

Agenda

1)    Opening door Klaas Zijp

2)    Vaststellen agenda

3)    Mededeling wethouder Aagje Zeeman

4)    Hoe verder als dorpsraad gezien het halveren en stopzetten subsidie 2019

5)    Mededelingen:

  • – toelichting financiële situatie
  •  – versterking bestuur
  • – steek energie in de buurt

6)    Afscheid voormalig voorzitter Evelien de Vries

7)    Rondvraag

Download ook de Agenda

A.C. de Graaf (Lya) secretaris
Purmerenderweg 101A, tel: 0299 438617