Tijdens een vergadering van de dorpsraad kwam de overlast die veroorzaakt wordt door
hondenpoep, met name rondom de school aan het Middenpad, aan de orde.

In de jaarvergadering bleek dat meerdere bewoners zich ergeren aan het niet opruimen
van de poep en is het Middenpad niet de enige plek waarover geklaagd wordt.
Op zoek naar een oplossing heb ik met een aantal hondenbezitters gesproken.

En ja er zijn er, gelukkig veel, die wel opruimen. Wat een nadeel hiervan is, is dat men de gebruikte
zakjes niet makkelijk kwijt kan. Vanwege de bezuinigingen op de groenvoorzieningen zijn er
in Zuidoostbeemster weinig afvalbakken.

Mogelijke oplossingen van deze ergernis zijn:

  • ruim a.u.b. de poep van uw hond(en) op
  • spreek de hondenbezitters, die zich hier niet aan houden, er op aan
  • adopteer een vuilnisbak.

Vorige week zijn er rondom de school tegels geplaatst met het opschrift “hond in de goot”,
zoals door een van de buurtbewoners tijdens de vergadering van de dorpsraad
gesuggereerd werd.

Mocht dit alles niet lukken dan is er altijd nog de mogelijkheid om contact op te nemen met
het klacht contact nummer van de gemeente: 452452 om daar te melden wie degenen zijn
die blijvend voor overlast zorgen.

Voor alle duidelijkheid, wij van de dorpsraad zijn absoluut niet tegen honden!

Op maandag 14 mei a.s. vindt de jaarvergadering van de dorpsraad plaats in de
recreatiezaal van Zuiderhof aanvang 20.00 uur.

Agenda volgt een van de onderwerpen is: wat vinden de inwoners van Zuidoostbeemster over het voortbestaan van de dorpsraad.

Locatie: recreatiezaal van Zuiderhof
Tijd: 20.00 uur

 

De dorpsraad Zuidoostbeemster werd eerder deze maand onaangenaam verrast door een
brief van de gemeente Beemster over het halveren van de subsidie in 2018 en het niet meer
geven van enige subsidie in 2019. Het financiële tekort van de gemeente wordt als reden
van dit voornemen benoemd. Zie bijgaand document.
Dit en het feit dat zich, na herhaalde oproepen, zich geen leden en mogelijke voorzitter voor
de dorpsraad hebben gemeld, bemoeilijkt het functioneren van de dorpsraad.
Op maandag 14 mei a.s. vindt de jaarvergadering van de dorpsraad plaats in de
recreatiezaal van Zuiderhof aanvang 20.00 uur. Agenda volgt, maar een van de
onderwerpen is: wat vinden de inwoners van Zuidoostbeemster over het voortbestaan van
de dorpsraad.

Lees de brief gemeente van de gemeente