Op 14 december, heeft de dorpsraad de, in allerijl, door de MR georganiseerde, informatiebijeenkomst bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over uitbreidingsplannen van de school Bloeiende Perelaar en om het tekort aan ruimte op korte termijn op te lossen door het plaatsen van noodlokalen.

De MR is van mening dat er wellicht ook andere uitbreidingsmogelijkheden zijn die niet ten koste gaan van de speelruimte op het schoolplein. Er is sprake van grote urgentie omdat dinsdag 19 december deze plannen worden besproken in de commissievergadering van het college.

De dorpsraad is, met de MR, van mening dat voor er een besluit genomen gaat worden, eerst alternatieven moeten worden onderzocht. Klaas Zijp is als afgevaardigde van de dorpsraad dinsdag aanwezig.