Bespreking vervolg dorpsvisie met de werkgroepen en het Vervoer en Verkeer Plan met wethouder Butter.

Agenda volgt.