Verslag bijeenkomst  Dorpsraad in oprichting Zuidoostbeemster

Datum: 25 mei 2011

Bewoners: A. Bartels, P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, E. deVries, Fr. Heijmans, J. Schouten, J. Roest Begeleiders:L.Overman

Afwezig: K. Zijp

 

Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld.

Verslag 4 april

Het verslag wordt goedgekeurd.

Samenstelling

Jan Roest geeft aan dat hij wel penningmeester wil zijn.
Evaline de Vries wordt vice voorzitter.
Een overzicht zal nog gemaild worden.

Aanstelling dorpsraad

Deze is 31 mei. Iedereen dient aanwezig te zijn.
Voorbeelden van taken zijn zaken de dreigen te verdwijnen op een vroeg stadium aan te kaarten.
Er wordt gevraagd of communicatie namens de dorpraad met een cc naar het bestuurd wordt gedaan.

Nieuws uit de wijk.

  • De info avond over de bouwplannen van de bloeiende perelaar was goed bezocht en dit werd als positief ervaren.
  • Op de site van Sophar stonden woningen langs de snelweg.
  • Brandweerkazerne, Jan Schouten zal navragen bij een kennis van zaanstreek/waterland over informatie waaruit blijkt of deze wel noodzakelijk is.
  • Evaline wil de regelgeving weten waarom het plan Slot niet klimaat neutraal gebouwd kan worden. Wat doen ze om het fijnstof buiten te houden. Het ontwerp van het huis zou geluidswerend moeten zijn.

Publiciteit

Er moet een plan opgesteld worden wanneer we bij elkaar komen en dit moet in de binnendijks komen. Dick Ernsting zal een website bouwen.

Rondvraag

  • Jan R. stelt dat het middenpad nog onveilig is.
  • Piet B. vraagt wie de graffiti verwijderd. Te grote borden schijnen niet van de gemeente te zijn. Wie is het aanspreekpunt. Piet zal dit navragen bij de gemeente.
  • Francis stelt dat er te weinig afvalbakken zijn.
  • Francis vraagt wanneer de aansluiting Purmerenderweg en N244 komt. Er zou een convenant zijn dat die er zou komen.
  • Jan R. heeft een artikel gelezen over een belevingsonderzoek en wil de resultaten hiervan weten.
  • Er wordt besloten dat de secretaris het aanspreekpunt is voor gemeente.

Volgende bijeenkomst

Maandag 20 juni 2011