Verslag informatieavond 24 februari

Informatiebijeenkomst over de voorkeursvariant visie Zuidoostbeemster

Lees meer

Verslag 3 Verkeer en Bereikbaarheid

Donderdagavond, 21 november vond de laatste bijeenkomst over de visie op Zuidoostbeemster plaats. Centraal stond deze keer: Verkeer en Bereikbaarheid.

Lees meer

Verslag Voorzieningen, Werk en Dorpsplek

Op donderdagavond vond de 1 ste bijeenkomst plaats waar bewoners van Zuidoostbeemster hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zuidoostbeemster.

Lees meer

Visie Beemster Verslag 1e bijeenkomst

Op donderdagavond vond de 1 ste bijeenkomst van de 3 geplande bijeenkomsten plaats waar bewoners van Zuidoostbeemster hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zuidoostbeemster.

Lees meer

Dirk Dekkerstaat en Hendrik Wagenaarstraat

Heftige voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting Dirk Dekkerstaat en Hendrik Wagenaarstraat.

Lees meer

Ontwikkeling dorpsvisie, U komt toch ook?

Veel mensen hebben al gebruikt gemaakt van de website: visievanbeemster.nl. Om de plannen uit te werken worden er drie
bijeenkomsten georganiseerd in Zuiderhof, Zuiderhof 16 Zuidoostbeemster.

Lees meer

Nieuws

Informatiebijeenkomst 24 februari over de voorkeursvariant visie Zuidoostbeemster
0 Comments29,feb,2020

De bijeenkomst werd druk bezocht, maar door opvallend weinig jongeren. Juist voor hen zijn de bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van Zuidoostbeemster van belang. De getoonde voorkeursvariant, te vinden op de website visie van beemster, is gebaseerd op de participatie van bewoners en andere belanghebbende. 250 personen hebben gereageerd op de 3 gepresenteerde varianten: een compact […]

Verslag themabijeenkomst Verkeer en Bereikbaarheid
0 Comments26,nov,2019

Donderdagavond, 21 november vond de laatste bijeenkomst over de visie op Zuidoostbeemster plaats. Centraal stond deze keer: Verkeer en Bereikbaarheid. Net als bij de 2 voorgaande bijeenkomsten was de belangstelling gering.Het ging met name om de Purmerenderweg en de Zuiderweg.Mogelijke oplossingen die werden aangedragen: Snelheid verhogen naar 50 kilometer en handhaven! Maak beide wegen alleen […]

Verslag themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek
0 Comments13,nov,2019

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Hieronder kunt u het volledige verslag lezen door Urhahn opgesteld. Inleiding Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Deze themabijeenkomst […]

Functie van de dorpsraad

De dorpsraad houdt zich bezig met het welzijn van de bewoners. Ze vormt een schakel tussen bewoners en de gemeente. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Hoe actiever de dorpsraad, hoe meer de gemeente hecht aan onze mening. Daarom is het van belang dat de bewoners zich via de dorpsraad laten horen.

Lees meer
Functie van de dorpsraad