Overleg buslijn 305

Op 1 augustus jl. hebben de Dorpsraad Zuidoostbeemster en de buurtvereniging Zwaansvliet gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305

Lees meer

Lees ons Jaarverslag

De nieuwe Tuinderij Oost, aanpassingen fietsersoversteek hoek Purmerenderweg-Volgerweg, buslijn 305, de A7, overlast van hondenpoep, de volkstuinen bij het Noorderpad, de parkeersituatie bij Fort Resort, onze nieuwe website en nog veel meer.

Lees meer

Verslag jaarvergadering

Lees het jaarverslag en weet wat er is besproken tijdens de jaarvergadering op 28 mei.

Lees meer

Wat is er nu typisch des Beemsters?

In aanloop op de fusie Beemster- Purmerend wil het college van de Beemster onderzoeken wat er van waarde is om te behouden. Wat moet er blijven bestaan dat kenmerkend is voor de Beemster?

Lees meer

Samenstelling Dorpsraad

De dorpsraad heeft een nieuwe samenstelling, maar is ook nog steeds op zoek naar bewoners die willen meedenken.

Lees meer

Hond in de goot

Tijdens een vergadering van de
dorpsraad kwam de overlast die veroorzaakt
wordt door hondenpoep, met name
rondom de school aan het
Middenpad, aan de orde.

Lees meer

Gemeente halveert subsidie dorpsraad

De dorpsraad Zuidoostbeemster werd eerder deze maand onaangenaam verrast door een brief van de gemeente Beemster over het halveren van de subsidie in 2018 en het niet meer geven van enige subsidie in 2019.

Lees meer

Noodlokalen op speelplein Bloeiende Perelaar?

Op dinsdag 19 december worden deze plannen besproken in de commissievergadering van het college.

Lees meer

Vacature

De dorpsraad op zoek is naar versterking. Wij zoeken enthousiaste bewoners van de Zuidoost zowel uit het binnen- als het buitengebied.

Lees meer

Verslagen jaarvergadering 15 mei

Lees hier de verslagen van de jaarvergadering van 15 mei

(meer…)

Welkom op de vernieuwde website

Vind hier het laatste nieuws, de notulen en een overzicht van onze vergaderingen.

Functie van de Dorpsraad

De dorpsraad houdt zich bezig met het welzijn van de bewoners. Ze vormt een schakel tussen bewoners en de gemeente.

Lees meer

Nieuws

Overleg buslijn 305
0 Comments13,aug,2018

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305 Besproken is: De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de Er […]

Jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster
0 Comments10,jul,2018

De nieuwe Tuinderij Oost, aanpassingen fietsersoversteek hoek Purmerenderweg-Volgerweg, buslijn 305, de A7, overlast van hondenpoep, de volkstuinen bij het Noorderpad, de parkeersituatie bij Fort Resort, onze nieuwe website en nog veel meer. Benieuwd naar de stand van zaken? Wat er is besproken? En wat er is besloten? Lees het allemaal in ons jaarverslag Lees jezelf […]

Verslag jaarvergadering
0 Comments10,jul,2018

Verslag jaarvergadering Aanwezig: Klaas Zijp (voorzitter), Pieter Jan Loman (penningmeester), Piet Beets (dorpsraad lid), Aagje Zeeman (wethouder), Co de Wildt (CDA), Rianne de Wit (VVD), mevrouw Boelhouwer, Evelien de Vries, Jan Dof Abraham, Harry Jonk en Lya de Graaf (secretaris). Afwezig: Henk Noordhuis   1) Opening De vergadering wordt geopend door Klaas Zijp die optreedt […]

Functie van de dorpsraad

De dorpsraad houdt zich bezig met het welzijn van de bewoners. Ze vormt een schakel tussen bewoners en de gemeente. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Hoe actiever de dorpsraad, hoe meer de gemeente hecht aan onze mening. Daarom is het van belang dat de bewoners zich via de dorpsraad laten horen.

Lees meer
Functie van de dorpsraad